Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

 Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytki ekologiczne na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Miastko uznane zostały uchwałami:

  • Nr XV/137/2000 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 stycznia 2000 r.;
  • Nr 94/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 24 listopada 2000 r.;
  • Nr XII/85/2000 Rady Gminy w Koczale z dnia 31 stycznia 2000 r.;
  • Nr XII/45/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 1999 r.

Aktualnie na gruntach Nadleśnictwa powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 40,15 ha.

Obszary uznane za użytki ekologiczne to śródleśne bagna i torfowiska z bogactwem flory, fauny i rzadkich fitocenoz.

Wykaz użytków ekologicznych na gruntach Nadleśnictwa Miastko

Lp.

Położenie

Pow.

[ha]

Rodzaj pow. w SILP

Opis obiektu, walory przyrodnicze

Uwagi

Adres leśny

Gmina

Leśnictwo

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

11-13-1-10-3     -h   -00

Polanów

Świerzno

1,09

E-N

Bagno z zadrz. So,Brz VI kl. wieku oraz samosiewem Brz I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-10-354     -h   -00

 

2.

11-13-1-10-4     -a   -00

2,29

Bagno z zadrz. Brz, Db,So,Bk VI, Brz,So IV, Brz III oraz Brz II kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-10-355     -a   -00

 

3.

11-13-1-10-4     -p   -00

0,60

Bagno z zadrz. So VI oraz Brz V kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-10-355     -y   -00

 

4.

11-13-1-10-12    -w   -00

Miastko

Świerzno

0,82

Bagno z zadrz. Brz,Db V, So IV, Brz II kl. wieku oraz samosiewem So,Brz I kl. wieku, występuje bagno pospolite.

stary adres:

11-13-2-10-361     -w   -00

5.

11-13-1-10-24    -c   -00

0,57

Bagno z zadrz. So IV kl. wieku oraz samosiewem Brz,Św I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-10-370     -c   -00

6.

11-13-1-11-85    -d   -00

Miastko

Bobęcino

0,61

Bagno z zadrz. Brz III oraz Brz,Db i So VI kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-427     -d   -00

7.

11-13-1-11-87    -n   -00

1,70

Bagno z zadrz. Św,So,Brz VI, So,Św, IV, So,Brz III kl. wieku oraz samosiewem Brz,Św I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-429     -o   -00

8.

11-13-1-11-104   -i   -00

1,80

Bagno z zadrz. Brz i Św II kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-438     -i   -00

9.

11-13-1-08-149   -h   -00

Miastko

Łodzierz

0,39

E-N

Bagno z zadrz. So VI kl. wieku oraz samosiewem Brz i So I kl. wieku, występuje bagno pospolite i torfowiec.

stary adres:

11-13-2-08-109     -h   -00

10.

11-13-1-08-150   -a   -00

0,86

Bagno z zadrz. So,Brz VI kl. wieku oraz samosiewem Brz i Św I kl. wieku, wystepuje bagno pospolite i rosiczka okrągłolistna.

stary adres:

11-13-2-08-110     -a   -00

11.

11-13-1-08-164   -f   -00

0,90

Bagno z zadrz. So VI i Św III kl. wieku oraz samosiewem Brz i Św I kl. wieku, występuje bagno pospolite, torfowiec i widłak jałowcowaty.

stary adres:

11-13-2-08-122     -g   -00

12.

11-13-1-07-186   -k   -00

Miastko

Miastko

0,75

Bagno z zadrz. Św IV i Św,So V kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-07-50     -i   -00

13.

11-13-1-07-193   -a   -00

1,40

Bagno z zadrz. Św,Brz III kl. wieku oraz samosiewem So,Ol i Brz I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-07-56     -a   -00

14.

11-13-1-11-209   -f   -00

Miastko

Bobęcino

0,95

Bagno z zadrz. Brz,Db VII kl. wieku oraz samosiewem Brz i Św I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-463     -f   -00

15.

11-13-1-11-212   -a   -00

0,33

Bagno z zadrz. Brz VI, Ol,Db IV, Brz,So III kl. wieku, zakrz. Wb oraz samosiewem Brz i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-448     -a   -00

16.

11-13-1-11-241   -a   -00

5,10

Bagno z zadrz. Db,Brz,Ol,Bk VI, Db VIII, Os,Bk,Ol IV, Brz II kl. wieku, zakrz. Jrz,Wb oraz samosiewem Brz,Św i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-466     -j   -00

17

11-13-1-11-241   -b   -00

5,19

Bagno z zadrz. Bk VII, Brz,Ol,So  IV, Brz,Db II kl. wieku, zakrz.Bez.c,Lsz, Wb oraz samosiewem Brz,Db i Bk I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-466     -k   -00

18.

11-13-1-11-241   -c   -00

Miastko

Bobęcino

1,22

E-N

Bagno z zadrz. So,Db,Bk VI, So VIII, Św,Ol IV, Ol,Brz,Db,Os III kl. wieku, zakrz. Wb oraz samosiewem Brz,Św,Bk i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-11-466     -l   -00

19.

11-13-1-12-295   -c   -00

Miastko

Wołcza

0,55

Bagno z zadrz. Brz VI, Brz,Ol  III kl. wieku, zakrz. Wb oraz samosiewem Brz i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-12-160     -c   -00

20.

11-13-1-07-309   -o   -00

Koczała

Miastko

0,85

Bagno z zadrz. Brz IV  kl. wieku, zakrz. Wb oraz samosiewem Brz I kl. wieku.

stary adres:

11-13-2-07-16     -p   -00

21.

11-13-1-01-404   -d   -00

Biały Bór

Kaliska

0,71

E-LS

Bagno z zadrz. So III  kl. wieku oraz samosiewem So,Św i Brz I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-01-83     -d   -00

22.

11-13-1-01-410   -o   -00

1,22

Bagno z zadrz. Św IV,Bk V, Św,Brz II,So VIII  kl. wieku, zakrz. Wb, występuje bagno pospolite i wiciokrzew pomorski.

stary adres:

11-13-1-01-3     -m   -00

23.

11-13-1-01-459   -i   -00

0,60

Bagno z zadrz. So III,Św II,Brz II  kl. wieku, zakrz. Wb oraz samosiewem Brz I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-01-96     -i   -00

24.

11-13-1-01-488   -b   -00

0,70

Bagno z zadrz. Św,Brz,Ol,Bk II, Brz,Św III  kl. wieku, zakrz. Kru oraz samosiewem Brz i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-01-17     -b   -00

25.

11-13-1-01-488   -l   -00

0,60

Bagno z zadrz. Ol IV,Św IV  kl. wieku, zakrz. Wb,Lsz,Kru oraz samosiewem Brz i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-01-17     -m   -00

26.

11-13-1-04-514   -k   -00

Bobolice (uchwalone przez gm. Biały Bór)

Kamienna

0,44

Bagno z zadrz. Brz III  kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-04-181     -k   -00

27.

11-13-1-05-606   -f   -00

Biały Bór

Grabowo

2,14

 

Bagno z zadrz. Św III,So,Św VI  kl. wieku oraz samosiewem Św,Brz,Bk I kl. wieku; występuje wydra.

stary adres:

11-13-1-05-42     -f   -00

28.

11-13-1-04-625   -b   -00

Biały Bór

Kamienna

0,72

E-LS

Bagno z zadrz. So III  kl. wieku, zakrz. Wb oraz samosiewem Brz I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-04-237     -a   -00

29.

11-13-1-05-640   -l   -00

Miastko

Grabowo

0,76

E-N

Bagno z zadrz. Św,So,Db V, Brz,Os IV kl. wieku oraz samosiewem Brz,Św i Db I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-05-50     -l   -00

30.

11-13-1-06-712   -f   -00

Biały Bór

Biały Bór

0,73

E-LS

Bagno z zadrz. Bk,Db IX kl. wieku, zakrz. Lsz oraz samosiewem Brz i Bk I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-06-263     -f   -00

31.

11-13-1-05-756   -a   -00

Miastko

Grabowo

1,25

E-N

Bagno z zadrz. Brz,Ol III kl. wieku., wystepuje grążel drobny.

stary adres:

11-13-1-05-69     -a   -00

32.

11-13-1-04-864   -g   -00

Biały Bór

Kamienna

0,35

E-LS

Bagno.

stary adres:

11-13-1-04-290     -d   -00

33.

11-13-1-04-864   -h   -00

 

0,20

 

Bagno z zadrz. Brz,Ol III kl. wieku, zakrz. Jrz oraz samosiewem Brz i Ol I kl. wieku.

stary adres:

11-13-1-04-290     -f   -00

34.

11-13-1-06-906   -i   -00

Biały Bór

Biały Bór

1,76

 

Bagno z zadrz. Brz,Ol III kl. wieku, zakrz. Wb.

stary adres:

11-13-1-06-307     -i   -00

 

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych w Nadleśnictwie

40,15