Lista aktualności Lista aktualności

O Nadleśnictwie

Jadąc z południa nad morze, szosą krajową nr 21 od Szczecinka w kierunku Słupska i Ustki w miejscowości Miastko (za torami kolejowymi), spotkamy drogowskaz kierujący nas do siedziby Nadleśnictwa w Pasiece.

Powierzchnia Nadleśnictwa Miastko według stanu na 1.01.2012r. wynosi 22 942,57 ha w tym powierzchnia leśna 21 662,68 ha Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na dwa obręby: Miastko w woj. pomorskim i Biały Bór w woj. zachodniopomorskim oraz na 15 leśnictw.

Fizjograficznie teren Nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany i urozmaicony wskutek działania lodowców. Równiny, pagórki a nawet wzgórza przeplatają się ze sobą tworząc mozaikę krajobrazów wzbogaconych przepięknymi jeziorami rynnowymi. Niektóre z nich to jeziora lobeliowe, a Głębokie, Orle i Kamień to rezerwaty.
Strome zbocza wokół jezior oraz jary rzek i potoków porastają bogate, zasobne lasy liściaste i mieszane, zbliżone w swym charakterze do naturalnych.
Tędy przebiega główny wododział pomorski. W rejonie Jezior Słosineckich znajduje się "Węzeł hydrograficzny" - miejsce zbiegu wododziału pomorskiego z działem wodnym między dorzeczami Wisły i Odry. Związane jest to z występowaniem licznych źródlisk i rwących potoków.
Czyste wody oraz różnorodność siedlisk stwarza możliwość bytowania wielu gatunkom roślin i zwierząt. Wiele z nich to organizmy bardzo rzadkie, znajdujące się na "czerwonej liście" gatunków zagrożonych wyginięciem.
Spośród roślin występujących na terenie Nadleśnictwa Miastko na szczególną uwagę zasługują lobelia jeziorna, storczyk plamisty, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, naparstnica purpurowa, grążele, grzybienie, pierwiosnki, przylaszczki oraz cała gama mchów, paproci i widłaków.
Zapraszamy wszystkich chętnych do odkrywania i poznawania przyrody miasteckich lasów.