Wydawca treści Wydawca treści

Cennik sprzedaży detalicznej drewna na 2021 r.

Cennik sprzedaży detalicznej drewna na 2021 r.


Informacja dla kupujących drewno w detalu

Informacja dla kupujących drewno w detalu:


numer konta Nadleśnictwa Miastko:
BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Miastko 23 2030 0045 1110 0000 0093 6420

Tytuł: zapłata za drewno zakupione w detalu - nazwa Leśnictwa