Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Nadleśnictwo Miastko w swoim zarządzie nie ma rezerwatów przyrody. Trzy rezerwaty zlokalizowane w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa, objęte ochroną częściową, położone są na gruntach innych użytkowników.

Zestawienie rezerwatów przyrody znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Miastko

Lp.

Nazwa rezerwatu

Akt powołujący

Rok uznania

Powierzchnia

ha

1

2

3

4

5

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa

1.

„Jezioro Głębokie”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 21.07.1977 r.                          (M.P. z 1977 r. Nr 19, poz. 107)

1977

8,87

Zarządzenie Nr 19/2012 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Głębokie"

(Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2458)

2012

8,61*

Zarządzenie Nr 18/2015 Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody             „Jezioro Głębokie"

2015
 

2.

„Jezioro Kamień”

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11.04.1985 r. (M. P. z 1985 r. Nr 7, poz. 60)

1985

50,57

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Kamień"

(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4118)

2014

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kamień"

(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1085)

 

 

2016

 

 

 

 

 

3.

     


 

 

 

 

„Jezioro Orle”

 

 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r.          (M. P. z 1965 r. Nr 64, poz. 359)

1965

11,83

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Orle"

(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4119)

2014

12,03*

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Orle"

(Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1353)

2016

           

 * - powierzchnia wg. aktualnego rozporządzenia