Wydawca treści Wydawca treści

Pominiki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Miastko uznano 4  pomniki przyrody - głazy narzutowe.

Wykaz pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa

Lp.

Podstawa prawna

Położenie

Opis obiektu

oddz., pododdz.

gmina,

obręb ewidencyjny,

leśnictwo

 

gatunek

nazwa

uwagi

obwód

(cm)

wysokość

(m)

stan zdrowotny

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

POMNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ

 

1.

Orzeczenie Nr 177 Prez. WRN w Koszalinie z dnia 30.06.1971r.      (Dz. Urz. WRN w Słupsku Nr 8   z dnia 15.12.1978r.)

223b

Miastko

Przęsin

Miastko

Głaz narzutowy

1000

140

-

stary adres:

11-13-2-07-61     -b   -00

 
2.

Rozporządzenie Wojewody Koszalińskiego nr 7/92 z dn. 8 września 1992r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliń­skiego Nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.)

459h

Biały Bór

Kaliska

Kaliska

1020

150

-

stary adres:

11-13-1-01-96     -h   -00

 

3.

482g

Biały Bór

Biskupice

Kamienna

1080

110

-

stary adres:

11-13-1-04-159     -f   -00

 

4.

Orzeczenie Nr 242

Prez. WRN w Koszalinie z dnia 02.09.1972r.     (Dz. Urz. WRN w Słupsku Nr 8 z dnia 15.12.1978r.)

664h

Koczała

Łękinia

Niesiłowo

950

140

-

stary adres:

11-13-2-13-231     -i   -00