Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Miastko podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i sąsiaduje z Nadleśnictwami: Bobolice, Dretyń, Niedźwiady, Polanów, Szczecinek, Warcino.  W odniesieniu do ogólnego podziału administracyjnego kraju, grunty Nadleśnictwa położone są w południowo wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, powiatach koszalińskim i szczecineckim oraz południowo zachodniej części województwa pomorskiego, powiatach bytowskim i człuchowskim. 

·        Położenie fizyczno- geograficzne:

Obszar: Europa Zachodnia

Megaregion: 3. Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja: 31. Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja: 5. Pojezierze Południowobałtyckie (314)

Makroregion: 5.1. Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)

                            5.2. Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7)

Mezoregion: Pojezierze Drawskie (314.45)

                            Pojezierze Bytowskie (314.47)

                            Równina Charzykowska (314.67)

                            Dolina Gwdy (314.68).

·        Położenie geo-botaniczne według Szafera

Państwo: Holoarktyka

Obszar: Euro- Syberyjski

Prowincja: I. Niżowo- Wyżynna

Dział: A. Bałtycki

Poddział: A1. Pas Równin Pomorskich i Wysoczyzn Pomorskich.

Kraina: 5. Pojezierza Pomorskie

Okręg: Wałecko – Drawski