Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Zestawienie powierzchni obszarów Natura 2000 w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa

Lp.

Kod obszaru

Nazwa obszaru

Pow.

całkowita

Pow. w zasięgu N-ctwa

Pow. w zarządzie Nadleśnictwa

lasy

grunty nieleśne

razem

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW (OSO) NATURA 2000

1.

PLB320019

Ostoja Drawska

153906,15

6340,77

3756,17

175,88

3932,05

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK (SOO) NATURA 2000

1.

PLH220013

Jezioro Piasek

54,83

54,83

12,89

-

12,89

2.

PLH220038

Dolina Wieprzy i Studnicy

14349,03

1143,79

532,05

50,73

582,78

3.

PLH220041

Miasteckie Jeziora Lobeliowe

1372,46

727,06

550,44

18,81

569,25

4.

PLH220069

Jezioro Dymno

114,67

114,67

12,81

4,24

17,05

5.

PLH320001

Bobolickie Jeziora Lobeliowe

4759,27

526,14

469,67

14,14

483,81

6.

PLH320003

Dolina Grabowej

8255,34

261,53

177,09

29,75

206,84

7.

PLH320040

Jezioro Bobięcińskie

3383,26

1765,32

1036,15

73,51

1109,66

RAZEM POWIERZCHNIA SOO

32288,86

4593,34

2791,18

191,18

2982,28

 

Nadleśnictwo Miastko na tle obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO)
Natura 2000

Nadleśnictwo Miastko na tle specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
Natura 2000