Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Nadleśnictwo Miastko prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w imieniu Starostw na podstawie zawartych porozumień.

Lasy Niepaństwowe, nad którymi prowadzony jest nadzór położone są na terenie dwóch Starostw Powiatowych o łącznej powierzchni  793 ha, w tym Starostwo Bytów 704 ha, Starostwo Człuchów 89 ha. Na terenie Starostwa Bytów Lasy Niepaństwowe swym zasięgiem obejmują obręby ewidencyjne: Bobięcino, Dolsko Gatka, Kaminica, Kawcze, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Przęsin, Słosinko, Świerzno, Świeszyno, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Zadry, Miasto Miastko. Natomiast na terenie Starostwa Człuchów nadzór prowadzony jest w obrębach ewidencyjnych: Starżno, Trzyniec, Pietrzykowo, Koczała.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele. Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:

  • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, 
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach do 10 lat,
  • usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych, złamanych, suchych,
  • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasu lub decyzjami ustalającymi, wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.