Lista aktualności Lista aktualności

Czuwam! Dla Ziemi

24 kwietnia 2021 roku Skauci Europy z Miastka wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Czuwam! Dla Ziemi”

Akcja miała na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na otaczającą nas przyrodę, wypracowanie dobrych nawyków oraz kształtowanie proekologicznych postaw na rzecz poszanowania przyrody.

Młode dziewczyny wraz ze swoimi opiekunami z 2 Gromady Miasteckiej pozbierały znajdujące się na terenie leśnictwa Wołcza śmieci, które przez miejscowego leśniczego zostały wywiezione do miejsca składowania odpadów.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Związek Harcerstwa Polskiego wspólnie z WWF oraz Lasami Państwowymi.