Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański pomór świń - ASF

Co powinniśmy zrobić, by przestrzegać zasad bioasekuracji?

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epizootyczną, związaną z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) chcemy poinformować wszystkich korzystających z lasu w formie rekreacyjnej lub związanej ze zbieraniem runa leśnego, a także pracowników zakładów usług leśnych i myśliwych o istniejącym zagrożeniu.

Ponieważ wirus występuje w lesie, przenoszony przez dziki, które są głównym „rezerwuarem” wirusa, a dziki można dziś spotkać w lasach (także na obrzeżach miast) bardzo często, powinniśmy zachować szczególną ostrożność.

Co powinniśmy zrobić, by przestrzegać zasad bioasekuracji?

  • Informujmy służby weterynaryjne lub nadleśnictwo o każdym padłym dziku, jakiego znajdziemy w lesie, nawet jeżeli jest on w stanie zaawansowanego rozkładu. Próbka pobrana z kości pozwala bowiem na identyfikację wirusa.

  • Pod żadnym pozorem nie wywoźmy do lasu odpadów z produktów pochodzenia zwierzęcego, resztek karmy używanej do karmienia zwierząt gospodarskich, zwierząt padłych, obornika itp.

  • Do minimum ograniczmy możliwość wychodzenia poza obręb gospodarstwa psów, kotów i innych zwierząt. Mogą one bowiem mieć kontakt z padłym dzikiem lub miejscem, gdzie przebywał dzik zarażony ASF. Jakkolwiek wirus nie jest groźny dla tych zwierząt, to mogą one przenieść go w obręb gospodarstwa.

  • Osoby pracujące w lesie i jednocześnie będące hodowcami świń powinny przestrzegać zasad tzw. bioasekuracji. Zmiana obuwia, ubioru, dezynfekcja – to elementarne zasady postępowania. Najlepiej byłoby, gdyby opiekę nad zwierzętami sprawowała osoba z gospodarstwa domowego, która nie ma kontaktu z lasem.

  • Konieczne jest ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób mających kontakt z obiektem, w którym przetrzymywane są świnie, jak również unikanie pożyczania maszyn i sprzętu do obsługi stada z innych gospodarstw.

  • Nie wolno karmić świń trawą wykoszoną na łąkach śródleśnych lub przyleśnych.

  • Po zaobserwowaniu objawów chorobowych u świń natychmiast należy powiadomić służby weterynaryjne. Pierwszymi klinicznymi objawami zarażenia wirusem ASF są podwyższona temperatura i brak apetytu, następnie krwawe wybroczyny z nosa. Nie wolno ich bagatelizować.

 
 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Głównego Inspektora Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl

Materiały do pobrania