Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty dobrej gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Miastko informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

  1. FSC® o numerze SGS-FM/COC-000008
  2. PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1

Dokumenty te gwarantują, iż lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególn ym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.